Compromesos amb el teu futur

Les Escoles Universitàries Gimbernat, sensibles a les dificultats econòmiques i socials que les famílies estan tenint en el context de crisi actual, han decidit absorbir la pujada de les taxes universitàries que hi va haver el curs 2012/2013.

D'aquesta manera, el cost total de la matrícula no supera anualment la pujada de l'IPC, amb l'objectiu de minimitzar l'efecte d'aquest increment en els i les estudiants.

Preu Estudi

El preu públic, bonificat per l'EUG, depèn de l'estudi a cursar per part de l'alumnat.

Línia de finançament

El pagament es fa en 12 mensualitats sense cap tipus de recàrrec ni aval.

Aquestes condicions no s'apliquen exclusivament al primer curs, sinó que es mantenen al llarg de tots els estudis.

Es tracta d'un finançament directe, sense intermediaris, que les Escoles Universitàries Gimbernat ofereixen a tots els seus alumnes.