En aquest apartat es facilita informació general sobre el procés d'inscripció i matrícula en els diferents estudis oferts per la nostra Escola Universitària: Cicles Formatius, Graus, Màsters, Postgraus i Cursos de Formació Contínua.