Les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà participen en diferents programes de mobilitat i d'intercanvi d'estudiants i professorat, sota les directrius i supervisió de l'Àrea de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona.

El centre acull estudiants de diferents universitats europees dins els diferents programes de mobilitat en què participa, alhora que envia estudiants i professorat de l'Escola a les diferents universitats amb la que té conveni signat (la relació de convenis vigents es pot consultar en l’apartat “Universitats Col·laboradores”).

Aquests programes d’intercanvi ofereixen a la comunitat universitària conèixer altres realitats universitàries, així com als estudiants estrangers que acollim completar la seva formació en la nostra Escola.

 

Presentació Programa Erasmus+ i Participants

 

Els estudiants de Grau podran participar en un programa d’intercanvi, com a màxim, dos cursos acadèmics.

Per a qualsevol dels programes, la resolució d’adjudicació de places de destinació de la convocatòria no implica necessàriament la concessió d’un ajut econòmic, la qual cosa dependrà de l’aprovació dels pressupostos destinats als programes per les diferents institucions implicades.

En aquest espai trobaràs informació sobre els programes de mobilitat als quals pot optar l'alumnat de les nostres escoles universitàries. Per ampliar-la, pots posar-te en contacte amb la Coordinació d'intercanvis de la Titulació: