Els diferents tipus d'estudi que ofereixen les Escoles Universitàries Gimbernat es regeixen per les normatives acadèmiques que es mostren a continuació, segons pertanyen al nostre Campus de Sant Cugat o al de Torrelavega: