SOBRE EL REPOSITORI INSTITUCIONAL EUG

 

Què es el Repositori Institucional EUG?

El Repositori Institucional EUG és un arxiu on es depositen, en format digital, materials derivats de la producció científica, acadèmica o institucional de la Escola Universitària Gimbernat.

Quina és la finalitat del Repositori Institucional EUG?

La seva finalitat és recollir, difondre i preservar la producció intel·lectual producte de l'activitat docent, investigadora i institucional de la Universitat per preservar-la i donar-la visibilitat.

Avantatges de publicar en el Repositori Institucional EUG
  • Augmenta la visibilitat, l'accés i l'impacte dels resultats de les investigacions.
  • Augmenta la visibilitat dels autors i  de la institució.
  • Amplia la protecció dels drets d'autor mitjançant l'acceptació d'una llicència de distribució no exclusiva i d'una llicència Creative Commons.
  • Facilita la cerca de la producció científica, docent i institucional de la Escola en un únic repositori.
  • Afegeix valor als documents mitjançant citacions normalitzades, estadístiques de consulta i adreces permanents.
  • Proporciona un métode estable d'emmagatzematge i consulta mitjançant el sistema Handle d'identificació permanent en entorno web.
Quins continguts es poden trobar en el Repositori Institucional EUG?

Existeixen diferents tipus de documents organitzats en tres categories o col·leccions principals.

  • INSTITUCIONAL. Col·lecció que inclou les memòries d'activitats de la Universitat des del curs acadèmic 2012-2013
  • INVESTIGACIÓ. Aquesta col·lecció conté articles, capítols de llibres, comunicacions en congressos i pòsters elaborats per membres de la comunitat universitària com a resultat de la seva activitat investigadora.
  • TREBALLS ACADÈMICS. Conté els treballs acadèmics (projectes/treballs fi de grau, treballs fi de Màster,…) elaborats pels estudiants de la Universitat.
Qui pot consultar i descarregar publicacions del Repositori Institucional EUG?

L'accés al repositori es lliure, qualsevol usuari pot fer-ho.

Qui pot depositar documents en el Repositori Institucional EUG?

Els alumnes i el personal docent i investigador de l'Escola Universitària Gimbernat.

Cóm es poden depositar els documents?

La biblioteca deposita de forma automàtica aquells treballs realitzats pels alumnes de la Universitat, que hagin obtingut una nota superior a 8,5 i hagin signat l'autorització corresponent facilitada pel tutor.

Els professors i personal investigador hauran de contactar directament amb la biblioteca.

 

Per a qualsevol dubte o pregunta, contacteu amb la biblioteca

- Biblioteca Sant Cugat – biblioteca@eug.es

- Biblioteca Torrelavega – bibliotecat@eug.es