e-mail: amor.aradilla@eug.es

OrcidLinkedInResearched IdCurrículum

Càrrecs institucionals

Membre de la Comissió de Grau; Coordinadora de la Unitat de Qualitat Docent i d’Innovació Educativa (UQDIE) de les EU Gimbernat.

Formació acadèmica

Diplomada en Infermeria; Llicenciada en Ciències de la Comunicació; Doctora per la Universitat de Barcelona

Docència

Professora de les assignatures: Infermeria i Cures Pal·liatives; Estratègies de lideratge i responsabilitat política; Treball Final de Grau