• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  4 d'octubre 2019
 • Crèdits
  6 crèdits
 • Preu
  885,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Presentació

Una gran part dels pacients que acudeixen a la fisioteràpia ho fan perquè presenten dolor. A l’última dècada, l’avenç tecnològic i científic ha permès conèixer alguns aspectes de la neurofisiologia del dolor que desemboquen en un abordatge i una conceptualització del mateix molt diferent de el que s’ensenyava clàssicament.
La variabilitat del dolor segons el pacient, el temps d’evolució, els sistemes implicats, les creences i emocions dificulten crear un algoritme general de maneig del dolor.
En els últims anys, la ciència descriu estratègies exploratòries i terapèutiques del dolor però la dificultat es presenta en aplicar-ho a la pràctica diària.
En aquest curs, volem facilitar els coneixements teòrics necessaris per entendre el dolor, reconèixer les estructures implicades i el funcionament  per poder dissenyar un abordatge integral segons cada pacient mitjançant el raonament clínic i les últimes evidències científiques.

Objectius

Objectiu General
Abordatge integral del pacient en les diferents presentacions de dolor mitjançant el raonament clínic en la consulta de fisioteràpia.
ObjectiusEspecífics
1.    Conèixer la neurofisiologia del dolor.
2.    Identificar les característiques clíniques del pacient amb dolor.
3.    Reconèixer les influències que participen en la producció i/o perpetuació del dolor.
4.    Avaluació i estratègies exploratòries dels mecanismes implicats en el dolor.
5.    Seleccionar l’abordatge terapèutic més adequat basant-nos en el raonament clínic.
6.    Estratègies en el seguiment del pacient amb dolor crònic o episodis recidivants de dolor.

Metodologia

Classes teòriques orientades a la pràctica diària i a l’abordatge del pacient amb dolor que acut a la consulta de fisioteràpia
Classes pràctiques orientades a la aplicació dels conceptes explicats a classe
Realització de casos clínics

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada

Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 4 i 5 d’octubre 2019
 • Seminari 2: 15 i 16 de novembre 2019
 • Seminari 3: 13 i 14 de desembre 2019
 • Seminari 4: 17 i 18 de gener 2020
 • Seminari 5: 28 i 29 de febrer 2020

Horaris

Divendres de 15:00 a 19:15 hores
Dissabtes de 9:00 a 19:00 hores

Preu

Preu total del curs: 885

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 385 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 2 pagaments de 250 cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.