• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació Continuada*
 • Any acadèmic
  2023-2024
 • Inici
  12 d'abril 2024
 • Finalització
  27 d'abril 2024
 • Crèdits
  4 crédits
 • Preu
  650 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  24
Presentació de l'estudi

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

OBJECTIUS

Objectiu general

Identificació i reconeixement dels síndromes clínics més prevalents de la columna cervical i crani cervical així com l’exploració i el tractament òptim per a cada síndrome.

Objectius específics
 • Interpretació radiològica i la correlació clínica del pacient dels síndrome dels síndromes treballats (RNM, RX, TAC)
 • Coneixements transversals de quina pot ser la millor opció terapèutica per a cada síndrome segons l’estat en el que es trobi
 • Donar al alumne pautes de raonament clínic per a que tingui la capacitat de realitzar una anamnesis estructurada i dirigida.
 • Conèixer i saber interpretar els test clínics ortopèdics per a confirmar el diagnòstic de cadascuna de les patologies treballades
 • Obtenció d’eines de teràpia manual i d’exercici terapèutic per el tractament dels síndromes treballats.

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari : 12 i 13 d’abril 2024
 • 2n seminari : 26 i 27 d’abril 2024
Horaris
 • De 8:30 a 20h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 

Data d’actualització: 24/7/2023

 • Contacte