• Descripción del título

 • Titulació
  Técnic/a Superior*
 • Estudi
  CFGS*
 • Tipus
  Títol Oficial
 • Inici
  Setembre
 • Durada
  2 cursos*
 • Preu de cada curs
  3.800,00 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

Presentació

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts

Titulació: Tècnic  superior en desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, orientació a Business Intelligence

Durada: 2000 h (2 cursos).

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris de usabilitat i qualitat exigits en els estàndards establerts.

Aquesta competència es veu complementada amb formació específica per participar en el desenvolupament de projectes de Business Intelligence.

El Business Intelligence s’ocupa de tot allò que fa referència a l’ús de eines i infraestructures que serveixen per analitzar la informació en l’àmbit empresarial i optimitzar-ne les decisions i el rendiment que se n’obté. En plena era digital, prendre decisions estratègiques adequades en base al Big Data marca la diferència entre els models de negoci de les empreses, i permet reduir el marge d’error.

El cicle té una durada de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1.683 hores de formació a l’Escola
 • 317 hores de formació en alguna de les empreses amb les que l’Escola té conveni de col·laboració.

Les nostres instal·lacions formen part d’una comunitat educativa universitària situada en un dels principals corredors europeus d’excel·lència i tecnològica, el CiT (Catalonia Innovation Triangle), espai en què conviuen universitats, empreses d’alt valor tecnològic, i Centres d’Innovació i Recerca. Així nostres estudiants de Cicles conviuen amb estudiants universitaris i fan les classes en les mateixes aules i laboratoris que s’utilitzen en els estudis de Grau Universitari.

Els grups són d’un màxim de 20 estudiants, el que fa possible que puguem aplicar un model d’ensenyament i aprenentatge en els alumnes són els protagonistes, amb un seguiment i atenció personalitzats.PREINSCRIPCIÓ:
Si estàs interessat/da en inscriure't contacta amb la nostra secretaria: informatica@eug.es
Preinscripció