• Descripción del título

 • Titulació
  Tècnic/a Superior*
 • Estudi
  CFGS*
 • Tipus
  Títol Oficial
 • Inici
  Setembre*
 • Duració
  2000 hores*
 • Preu
  3800,00 €*
 • Modalitat
  Presencial i a distància*
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

Presentació

El cicle té una durada total de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1590 hores de formació teoricopràctica a l’aula, laboratoris i tallers a l’Escola
 • 410 hores de formació pràctica en els centres de treball amb els quals l’Escola té conveni de col·laboració

Modalitat d’impartició

 • Presencial: classes lectives, a la franja horària de matí, de dilluns a divendres
  • Horari: de 8:30 a 14:30 hores
 • A distància: es duran a terme tallers pràctics en caps de setmana i seguiment on-line.