• Descripción del título

 • Titulació
  Tècnic/a Superior*
 • Estudis
  CFGS*
 • Tipus
  Títol Oficial
 • Inici
  Setembre*
 • Duració
  2000 hores*
 • Preu
  3.800,00 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

Presentació

A través del CFGS de Desenvolupament d’Aplicacions WEB-Perfil professional Bioinformàtica es formen tècnics superiors en informàtica capaços de:

 • Desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model usat i usant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigit en els estàndards establerts.
 • Utilitzar les eines que es fan servir en projectes bioquímics, biomèdics i en informàtica mèdica, així com en el tractament estadístic de grans volums de dades.

El cicle dura 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics:

 • 1.683 hores de formació a l’Escola
 • 317 hores de formació en alguna de les empreses amb les quals l’Escola té conveni de col·laboració.

La formació a l’Escola es fa en horari de 8:30 a 14:30 hores. La formació en centres de treball es fa en franja de matí al llarg del 3r trimestre del 2n curs.PREINSCRIPCIÓ:
Si estàs interessat/da en inscriure't en aquest cicle formatiu contacta amb informatica@eug.es
Preinscripció