• Descripción del título

 • Formació continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  Per determinar
 • Crèdits
  6.8 crèdits
 • Preu
  1.190,00€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o castellà
Presentació de l'estudi
Per poder accedir a aquest curs, caldrà haver cursar amb antelació el curs d’iniciació a la fisioteràpia canina en qualsevol de les seves edicions.
Presentació

A través del segon nivell del curs de fisioteràpia canina que organitza la nostra escola, es proposen noves tècniques de tractament com el tractament de la propiocepció, el CORE Training, el kinesiotaping, els embenats funcionals, el tractament específic del sistema miofascial, i comptarem amb la participació de Caroline Adrian-Adamson, reconeguda fisioterapeuta nord-americana responsable de l’àrea de fisioteràpia de VCA, la major organització de clíniques veterinàries dels estats Units

En aquesta  1ª edició del segon nivell del curs de fisioteràpia canina que organitza la nostra escola, es proposen noves tècniques de tractament.

En el primer seminari, veurem el tractament de la propiocepció  i el CORE Training, amb una especial atenció a la fisioteràpia del gos d’esport. També treballarem tècniques com el kinesiotaping i els embenatges funcionals.

En el segon seminari s’exposarà el tractament específic del sistema miofascial, amb una important part pràctica tant pel que fa a la anatomia com al tractament amb animals.

En el tercer seminari, preveiem comptar amb la presència de Caroline Adrian-Adamson, reconeguda fisioterapeuta nord-americana responsable de l’àrea de fisioteràpia de VCA, la més gran organització de clíniques veterinàries dels Estats Units, i que compta amb més de 750 clíniques repartides per gairebé tots els estats d’Estats Units i Canada. Ella ens parlarà del gos d’esport, del control motor, de biomecànica, de l’abordatge de les principals patologies dels gossos d’esport, fent especial atenció al lligament creuat, que és el motiu de la seva brillant i reconeguda tesi doctoral.

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Coordinació
 • Antoni Ramon i Boixaderas
 • Marta Subirats Laguarda
 • Teresa Xipell Prunes
A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia o a graduats/des o llicenciats/des en Veterinària

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Avaluació
 • Assistència mínima del 90%
 • Prova escrita
Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Català i/o castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris
 • Seminari 1: Per determinar
 • Seminari 2: Per determinar
 • Seminari 3: Per determinar

Horaris

Tots els dies de 9:00 a 19:00 hores

Preu

Preu total del curs: 1.190

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 440 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 3 pagaments de 250cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.