• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  31 de gener 2020
 • Crèdits
  9 crèdits*
 • Preu
  1.225,00€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Serà imprescindible haver cursat prèviament el curs “Valoració i Tractament Fascial”.

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Objectius

El curs està dissenyat per aquells alumnes que vulguin aprofundir en els diferents mètodes d’abordatge visceral; es treballa des d’un punt de vista holístic, amb tècniques fascials, maniobres que actuen sobre l’hemodinàmica visceral i un treball sobre el sistema neurovegetatiu.

Hi haurà una visió detallada de l’anatomofisiopatologia de cada estructura visceral.

S’oferirà una visió de la simptomatologia i clínica de les diferents alteracions viscerals des del punt de vista de la Biomedicina i de la Medicina Tradicional Xinesa.

L’estudi de l’anatomia es veurà reforçat per la realització de pràctiques de dissecció a la Facultat de Medicina de la UB.

Aprenentatge de tècniques analítiques pel tractament de les diferents disfuncions orgàniques.

En el curs es realitza una anàlisi comparativa entre Medicina Tradicional Xinesa i les tècniques d’abordatge fascial, pels darrers estudis que relacionen els meridians d’acupuntura amb el teixit connectiu.

Incidirem en la importància de la relació terapeuta – pacient, parlant del disseny de les sessions de tractament, i realitzant tallers on aprendre diferents estratègies per a millorar la comunicació amb la persona que hem d’atendre.

S’exposaran casos clínics, en els que es mostrarà l’enfoc global del tractament del pacient.

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Número de participants

30 alumnes

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Idioma

Català i/o espanyol

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 31 de gener i 1 de febrer 2020
 • Seminari 2: 13 i 14 de març 2020
 • Seminari 3: 24 i 25 d’abril 2020
 • Seminari 4: 15 i 16 de maig 2020
 • Seminari 5: 29 i 30 de maig 2020
 • Seminari 6: 19 i 20 de juny 2020*

Horaris

 • Matins de 9:00 a 11:00 i de 11:15 a 13:15 hores
 • Tardes de 15:00 a 17:00 i de 17:15 a 19:15 hores
 • (*) L’horari d’aquest seminari serà de matí

Preu

Preu total del curs: 1.225

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 325 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 3 pagaments de 300cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.