• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Juliol*
 • Durada
  3 dies*
 • Preu
  315,00€
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

El Curs d’Abordatge Funcional dels Trastorns Neuro-Músculo-Esquelètics en el Quadrant Inferior està acreditat per la Comissió de Formació Continuada

Objectius

L’objectiu del present curs és proporcionar al participant les eines suficients per a la valoració, avaluació i tractament dels trastorns NME dels segments que comprenen el quadrant inferior de l’aparell locomotor (maluc, genoll i turmell-peu). Buscant en cada cas direccions de moviment amb disfunció o alteració, valorant signes i símptomes i sota el paraigua de l’evidència actual.

Es realitzarà un record anatòmic, biomecànic i funcional, destacant els quadres clínics per a cada regió, una exploració física dels mateixos i diverses propostes de tractament en funció de les troballes obtingudes al llarg del procés d’avaluació.

Acreditació del curs

Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria, adscrita a la Universidad de Cantabria. Curs pendent d’acreditar per la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco

Nombre d’alumnes

20 alumnes