• Descripción del título

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  8 de novembre 2019
 • Crèdits
  8 crèdits
 • Preu
  960,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Presentació

El dolor neuropàtic és una de les entitats doloroses més complexes, tant per la seva fisiopatologia com pel seu tractament. La seva presència als centres de fisioteràpia és abundant i a pesar que cada vegada se li reconeix millor el seu tractament i abordatge segueix sent un repte per al professional. Les seqüeles funcionals dels pacients que pateixen dolor neuropàtic són abundants i poden afectar a la vida del pacient en l’àmbit laboral, social i familiar afectant clarament a la seva qualitat de vida.

En els últims anys la comprensió d’aquesta entitat clínica ha experimentat un canvi significatiu sobre els coneixements en neurofisiologia, fisiopatologia i de nous sistemes d’abordatge terapèutic.

Tots aquests coneixements estan dotant a la fisioteràpia d’eines terapèutiques noves que cada vegada estan mostrant més la seva eficàcia.

Amb aquest curs volem aglutinar els coneixements més actuals en aquest àmbit per dotar als fisioterapeutes dels coneixements necessaris per abordar aquesta entitat clínica de manera adequada

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Coordinadors de la Formació Continuada

Sr. Xavier Sala Barat
Sra. Teresa Xipell Prunes

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius

 • Situar el dolor neuropàtic dins de les alteracions de l’aparell locomotor
 • Mostrar quin lloc ocupa el sistema somatosensorial dins de l’abordatge del sistema nerviós
 • Actualitzar els coneixements sobre el dolor neuropàtic com un dels símptomes que poden aparèixer en el transcurs del tractament de l’aparell locomotor
 • Ser capaços de diferenciar el dolor d’origen traumàtic, cicatricial i inflamatori del dolor generat arran de lesions en el sistema nerviós
 • Aportar les eines que permetin documentar el dolor neuropàtic a través d’eines de detecció, de localització topogràfica i qualitativa. Finalment mostrar els elements que permeten realitzar un mapatge quantitatiu del dolor
 • Mostrar el procediment per rehabilitar el sistema somatosensorial en situacions de dolor neurogènic segons el seu estadi patològic
 • Demostrar que comprèn i reconeix la interrelació entre els conceptes de benestar, salut, ocupació significativa
 • Demostrar que es comprèn i reconeix la importància dels factors contextuals com a determinants de disfunció ocupacional
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, els recursos i equips multidisciplinaris i les accions de prevenció, manteniment i promoció de la salut.

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques. Inclourem observació de casos clínics on el dolor neuropàtic té una especial incidència.

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Número de participants

25 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 8 i 9 de novembre 2019
 • Seminari 2: 22 i 23 de novembre 2019
 • Seminari 3: 13 i 14 de desembre 2019
 • Seminari 4: 10 i 11 de gener 2020
 • Seminari 5: 24 i 25 de gener 2020
 • Seminari 6: 7 i 8 de febrer 2020

Horaris

Divendres de 9:00 a 14:00 i de 15:00 a 20:00 hores
Dissabtes de 9:00 a 14:00 hores

Preu

Preu total del curs: 960

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 360 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 2 pagaments de 300cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.