• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Febrer*
 • Durada
  2 dies
 • Preu
  Per determinar
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

L’acreditació d’aquest curs corre a càrrec de l’Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria, adscrita a la Universidad de Cantabria. Curs pendent d’acreditar per la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo

Programa

Objectius generals:

 • Realitzar una avaluació objectiva de tècniques d’imatge a l’inici, durant i al final del tractament d’un pacient
 • Millorar els coneixements generals sobre les tècniques de diagnòstic per la imatge en fisioteràpia

Objectius específics:

Al final del curs els alumnes sabran:
 • Quan sol·licitar un informe radiològic complementari
 • Discriminar entre falses imatges, artefactes i imatges patològiques
 • Reconèixer les patologies més freqüents
 • La semiologia bàsica de les proves diagnòstiques (radiografia simple, ecografia, TC i RM)
 • Reconèixer les “banderes vermelles