• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formación continuada*
 • Any acadèmic
  2021-2022
 • Inici
  21 de gener 2022
 • Finalització
  2 de abril 2022
 • Crèdits
  9,7 crèdits
 • Preu
  1.455€*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  25
Presentació de l'estudi

A QUI VA ADREÇAT

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia i a graduats/des o diplomats/des en Teràpia Ocupacional

OBJECTIUS

 • Actualització de l’estudi, l’avaluació diagnòstica (clínica i per la imatge) i dels plantejaments terapèutics en patologies traumàtiques, reumàtiques, degeneratives, funcionals i neurològiques que afecten la mà. Especialment dirigit al tractament postquirúrgic
 • Adquisició del domini pràctic en tècniques de teràpia de la mà, tant de fisioteràpia com de teràpia ocupacional
 • Coneixement de les diferents orientacions metodològiques que impulsen treballs de recerca aplicats a la mà

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari: 21 i 22 de gener 2022
 • 2n seminari: 4 i 5 de febrer 2022
 • 3r seminari: 25 i 26 de febrer 2022
 • 4t seminari: 11 i 12 de març 2022
 • 5è seminari: 25 i 26 de març 2022
 • 6è seminari: 1 i 2 d’abril 2022
Horaris
 • Dijous de 15 a 17 h. / 17.15 a 20.15 h.
 • Divendres de 9 a 11 h. / 11.30 a 14 h. i de 15 a 17 h. / 17.15 a 20.15 h.
 • Dissabtes de 9 a 11 h. / 11:30 a 14:30 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 • Contacte

Informació
No es pot realitzar la inscripció a aquest curs.
Inscripció