• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  8 de febrer 2018
 • Crèdits
  9,7 crèdits
 • Preu
  1.455,00€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o castellà
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Coordinadors de la Formació Continuada

Sr. Xavier Sala Barat
Sra. Teresa Xipell Prunes

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia i a graduats/des o diplomats/des en Teràpia Ocupacional

Objectius

 • Actualització de l’estudi, l’avaluació diagnòstica (clínica i per la imatge) i dels plantejaments terapèutics en patologies traumàtiques, reumàtiques, degeneratives, funcionals i neurològiques que afecten la mà. Especialment dirigit al tractament postquirúrgic
 • Adquisició del domini pràctic en tècniques de teràpia de la mà, tant de fisioteràpia com de teràpia ocupacional
 • Coneixement de les diferents orientacions metodològiques que impulsen treballs de recerca aplicats a la mà

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques. S’inclouran casos clínics de patologies que afecten a l’avantbraç, canell i mà.

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada
 • Presentació d’un treball

Nombre de participants

25 alumnes

Idioma

Català i/o castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendario y horarios

 • Seminari 1: 8 a 10 de febrer 2018
 • Seminari 2: 22 a 24 de febrer 2018
 • Seminari 3: 15 a 17 de març 2018
 • Seminari 4: 12 a 14 d’abril 2018
 • Seminari 5: 10 a 12 de maig 2018

Horaris

Dijous de 15:00 a 17:00 / 17.15 a 20.15 hores
Divendres de 9:00 a 11:00 / 11.30 a 14:00 i de 15:00 a 17:00 / 17.15 a 20.15 hores
Dissabtes de 9:00 a 11:00 / 11:30 a 14:30 hores

Preu

Preu total del curs: 1.455

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 335 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 4 pagaments de 280cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.