• Descripción del título

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  28 de setembre 2018
 • Crèdits
  9 crèdits
 • Preu
  1.455,00€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idioma
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Coordinadors de la Formació Continuada

Sr. Xavier Sala Barat
Sra. Teresa Xipell Prunes

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius

 • Actualització de l’estudi, avaluació diagnòstica (clínica i per la imatge) i dels plantejaments terapèutics en les patologies traumàtiques, reumatològiques i evolutives que afecten l’espatlla, colze i mà
 • Adquisició del domini pràctic en tècniques de fisioteràpia aplicades al tractament de patologies en l’extremitat superior
 • Coneixement de les diferents orientacions metodològiques que impulsen treballs de recerca aplicats a l’extremitat superior

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques. S’inclouran casos clínics de patologies que afectin l’extremitat superior.

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada
Presentació d’un treball

Nombre de participants

25 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 28 i 29 de setembre 2018
 • Seminari 2: 19 i 20 d’octubre 2018
 • Seminari 3: 9 i 10 de novembre 2018
 • Seminari 4: 30 de novembre i 1 de desembre 2018
 • Seminari 5: 11 i 12 de gener 2019
 • Seminari 6: 25 i 26 de gener 2019

Horaris

 • Divendres matins: de 9:00 a 11:00 i de 11:30 a 14:00 hores
 • Divendres tarda: de 15:00 a 17:00 i de 17:15 a 20:15 hores
 • Dissabtes: de 9:00 a 11:00 i de 11:30 a 15:00 hores

Preu

Preu total del curs: 1.455

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 335 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 4 pagaments de 280cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.