• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Gener*
 • Durada
  3 dies*
 • Crèdits
  3.8 crèdits
 • Preu
  428,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

El Curs d’Avaluació i Tractament de la Disfunció Craneomandibular i Craneofacial per a Logopedes està acreditat per la Comissió de Formació Continuada

Presentació

Les disfuncions cráneomandibulares i les disfuncions neurodinámicas de certs parells cranials poden jugar un paper important en les alteracions de la veu i la deglución d’alguns pacients. Conèixer la seva implicació i adquirir eines diagnòstiques i terapèutiques per abordar aquestes disfuncions és l’objectiu fonamental d’aquest curs

El curs es compon d’una part teòrica en la qual es revisaran l’anatomia funcional i la biomecànica de l’articulació temporomandibular i s’introduirà el concepte de disfunció neurodinámica dels parells cranials més rellevants en patologia vocal (hipogloso, glosofaríngeo, vague…). En la part pràctica s’exposaran les diferents tècniques d’exploració i tractament de cada estructura estudiada i els estudiants les posaran en pràctica en parelles sent supervisats pel professor per adquirir les destreses manuals correctes. Al llarg del curs es presentaran diferents casos clínics per ajudar a integrar els conceptes apresos.

Objectius

 • Conèixer de la relació existent entre les disfuncions temporomandibulares i les alteracions de la veu i la deglución
 • Reconèixer la importància de les disfuncions dels nervis cranials i la seva repercussió en les patologies d’abordatge logopédico
 • Dotar al logopeda de les eines d’avaluació i tractament de les patologies de la veu i la deglución des d’un abordatge mitjançant el mètode de CRAFTA

Acreditació del curs

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat-Cantàbria, adscrita a la Universitat de Cantàbria. Activitat acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Excepcionalment, la direcció estudiarà si l’alumne podrà realitzar les hores necessàries per obtenir el certificat l’any següent, sempre que aquest curs es torni a programar.

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco
 • Isabel Díaz Ceballos

Nombre de participants

20 alumnes