• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Febrer*
 • Durada
  2 dies
 • Preu
  300,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

L’acreditació d’aquest curs corre a càrrec de l’Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria, adscrita a la Universidad de Cantabria. Curs pendent d’acreditar per la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco

Programa

Objectius generals

 • Integrar l’ecografia diagnòstica com a eina auxiliar en el diagnòstic i monitoratge de les lesions del sistema musculoesquelètic dins de l’àmbit de la fisioteràpia
 • Dotar dels coneixements i habilitats suficients per poder realitzar i interpretar una exploració d’ecografia diagnòstica del sistema musculoesquelètic/articulacions

Objectius específics

 • Descriure les tècniques de diagnòstic per la imatge més usuals que s’utilitzen en l’estudi de l’aparell locomotor
 • Descriure les bases físiques de l’ecografia diagnòstica
 • Reconèixer la semiologia ecogràfica bàsica del sistema musculoesquelètic
 • Conèixer la tècnica d’exploració bàsica de l’ecografia diagnòstica del sistema musculoesquelètic