• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  26 de setembre 2019
 • Crèdits
  10 crèdits
 • Preu
  1.455,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o castellà
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius

 • Plantejar unes bases bàsiques sobre exploració del peu i tota l’extremitat inferior de forma meticulosa, tant de manera global com a analítica
 • Veure l’exploració d’una manera integradora evitant aïllar el component mecànic, dels components neurals o metabòlics presents en qualsevol lesió
 • Plantejar les possibles relacions i cadenes lesionals dels diversos segments de la extremitat inferior, de columna, abdomen o SNC i realitzar una proposta de tractament global i analítica de les alteracions d’aquesta, de manera personalitzada, sense protocols ni tractaments estandarditzats.

Formar a l’alumnat perquè puguin:

 • Realitzar una exploració biomecànica correcta del conjunt peu-EEII d’una forma analítica i global
 • Realitzar els raonaments biomecànics i patològics suficients per deduir el tractament de qualsevol patologia ortopèdica o funcional de la EI
 • Realitzar una correcta exploració del component neurològic perifèric, SN Autònom, i component metabòlic. Identificar quan existeix correlació entre aquestes estructures i la patologia
 • Relacionar i tractar la patologia peu-cama (patologia a distància)
 • Reconèixer en quins casos s’ha de derivar al pacient a un altre professional sanitari

Metodologia

El curs es compon d’un 50 % d’hores teòriques i 50% d’hores pràctiques

 • Realització de classes magistrals
 • Exercicis d’integració amb pràctiques entre els mateixos alumnes i amb pacients reals
 • Proposta d’exercicis de realització a casa
 • Realització d’un examen per a l’obtenció del títol
 • Realització d’un treball obligatori

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

24 alumnes

Idioma

Català i/o castellà

Modalidad

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 26 al 28 de setembre 2019
 • Seminari 2: 07 al 09 de novembre 2019
 • Seminari 3: 28 al 30 de novembre 2019
 • Seminari 4: 09 al 11 de gener 2020

Horaris

Tots els dies de 9 a 19 hores

Preu

Preu total del curs: 1.455

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 405 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 3 pagaments de 350cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.