• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2022-2023
 • Inici
  7 de octubre 2022
 • Finalització
  28 de enero 2023
 • Crèdits
  5,6 crèdits
 • Preu
  865 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Places
  24
Presentació de l'estudi

Quan parlem de disfuncions de sòl pelvià, ens trobem que son un grup de patologies molt habituals i que, generalment, hi ha una gran falta de coneixement sobre quines son i què impliquen. Tot i que cada cop se’n parla més, encara hi ha un gran nombre de dones que no consideren, per exemple, la Incontinència Urinària (IU) com un problema. És una patologia molt comuna arreu del món i té una gran prevalença. De la mateixa manera, les disfuncions sexuals (com per exemple la disparèunia) son molt més prevalents i habituals del que ens pensem.

Actualment, des dels estaments polítics i sanitaris, s’estan implantant programes de fisioteràpia per tractar aquestes disfuncions. Per aquest motiu, és necessari formar nous fisioterapeutes experts per fer front a l’augment del nombre de pacients que cerquen una solució pel seu problema. La fisioteràpia hauria de ser el tractament de primera elecció per moltes de les disfuncions del sòl pelvià doncs té un caràcter poc invasiu i també pels bons resultats que es poden obtenir.

En els estudis de Grau de Fisioteràpia, tot i que els alumnes obtenen un tast sobre què és la Fisioteràpia del Sòl Pelvià i què pot aconseguir, és necessària una formació continuada i més extensa que inclogui l’abordatge integral d’aquestes disfuncions i l’exploració i el tractament que es realitza de forma intracavitària. L’explicació teòrica i amb simuladors anatòmics no és suficient, és necessari i imprescindible treballar amb altres persones per poder adquirir la destresa manual necessària per abordar aquestes disfuncions.

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/des en Fisioteràpia

OBJECTIUS

 • Conèixer els principis bàsics anatòmics i fisiològics del sòl pelvià i les seves disfuncions.
 • Estudiar les diferents pautes de reeducació del perineu per poder informar adequadament a les persones afectades.
 • Sistematitzar l’exploració dels diferents músculs del sòl pelvià i identificar els seus patrons.
 • Facilitar les pautes per informar correctament als pacients i saber derivar-los en cas de que fos necessari.
 • Integrar i interpretar les tècniques d’exploració i tractament integral dels pacients amb disfuncions del sòl pelvià.
 • Aprendre a aplicar les tècniques preventives i curatives, tant actives com passives, del tractament de fisioteràpia de les incontinències urinàries en atenció primària.

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari : 7 i 8 d’octubre 2022
 • 2n seminari : 21 i 22 d’octubre 2022
 • 3r seminari: 18 i 19 de novembre 2022
 • 4t seminari: 27 i 28 de enero 2023
Horari

De 9 a 13.30 h. i de 14.30 a 18 h.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

És important que tots els alumnes inscrits en el curs siguin conscients que les pràctiques són obligatòries, es realitzaran entre els mateixos participants del curs i seran de caràcter íntim com, per exemple, l’exploració amb palpació intracavitària

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

 

Data d’actualització: 3/10/2022

 • Contacte

Inscripció no disponible
Curs no activat per l'any acadèmic 2022-23
Preinscripció