• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2022-2023
 • Inici
  27 de gener 2023
 • Finalització
  26 de març 2023
 • Crèdits
  4.2 crèdits
 • Preu
  625€*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  24
Presentació de l'estudi

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia.

OBJECTIUS

Formar als fisioterapeutes interessats en introduir-se en la fisioteràpia Oncològica. El curs te per objectiu proporcionar els coneixements teòric-pràctics de la teràpia onco-hematològica, així com també les eines terapèutiques necessàries per un correcte abordatge d’aquests pacients.

Actualment la fisioteràpia oncològica és una especialitat en creixement, engloba diferents àrees i tipologia de pacients. Els coneixement impartits en el curs es fonamenten en l’evidencia científica actual per tal de poder oferir als fisioterapeutes un correcte i fiable desenvolupament de seva pràctica clínica amb aquest tipus de pacients, ja sigui amb la patologia present o amb el tractament dels efectes derivats a llarg termini d’aquesta.

Aquest curs s’orienta aquells fisioterapeutes que busquen integrar, mitjançant l’experiència clínica, els valors ètics i professionals, els coneixements, habilitats i actituds pròpies de la fisioteràpia, per resoldre casos clínics concrets, en l’àmbit hospitalari, extrahospitalari, i d’atenció primària i comunitària.

El curs compta amb un equip pluridisciplinar compromès en l’àrea de la onco-hematologia que ajudaran al fisioterapeuta a conèixer millor totes les esferes dels pacients oncològics facilitant una mirada integral del pacient. Començant per la vessant mèdica, necessària per conèixer la patologia i les seves conseqüències, passant per l’abordatge psico-emocional necessaris per resoldre situacions de la pràctica clínica; i proporcionant un ampli abordatge fisioterapèutic que serà de gran ajuda en cas de tractar aquests tipus de pacients.

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1er seminari: 27 i 28 de gener 2023
 • 2n seminari: 10 i 11 de febrer 2023
 • 3er seminari: 25 i 26 de març 2023
Horaris
 • Divendres tarda de 15 a 20h.
 • Dissabtes de 9 a 14h. i de 15 a 19h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 

Data d’actualització : 13/7/2022

 

 • Contacte

Inscripció no disponible
Consultar les dates a l'apartat d'inscripció
Inscripció