• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2023-2024
 • Inici
  10 de novembre 2023
 • Finalització
  10 de maig 2024
 • Crèdits
  2,4 crédits
 • Preu
  450 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  24
Presentació de l'estudi

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

OBJECTIUS

Objectiu general

Formar als professionals de la fisioteràpia i l’osteopatia en el món de les desviacions de la columna vertebral. Donar-los eines de valoració i diagnòstic.

Tractament de les escoliosis idiopàtiques i alteracions en les desalineacions sagitals de la columna vertebral.

El curs de caràcter teòric i pràctic ofereix a l’alumne propostes de tractament basades en casos clínics que, ben segur podrà aplicar amb eficàcia en la seva pràctica clínica diària.

En finalitzar el curs, el fisioterapeuta i osteòpata disposarà d’una  base de que li permetrà un abordatge del pacient amb alteracions de la columna vertebral, de forma no agressiva i obtenint excel·lents resultats.

L’abordatge de la columna vertebral proporciona estratègies de tractament per treballar en diferents coses.

Un curs molt complert

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari: 10 de novembre 2023
 • 2n seminari: 8 de març 2024
 • 3r seminari: 10 de maig 2024
Horaris
 • Divendres de 10 a 18 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 

Data d’actualització: 18/10/2023

 • Contacte

Inscripció no disponible
Aquest curs no es realitzarà l'any 2023-2024
Preinscripció