• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2023-2024
 • Inici
  2 de febrer 2024
 • Finalització
  3 de febrer 2024
 • Crèdits
  1,6 crèdits
 • Preu
  375 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  20
Presentació de l'estudi

Sovint, no tenim prou present en la nostra consulta la importància de tot el complex abdominopelvià (CALP) quan tractem certes disfuncions. Per aconseguir un bon funcionament del CALP o CORE, és bàsic tenir en compte l’estat de les vísceres abdominopelvianes i les sinèrgies diafragmàtiques. Una mala gestió de les pressions, sumat a possibles cicatrius de la zona, parts o embarassos poden causar moltes disfuncions viscerals, circulatòries, mecàniques o musculars.

Per poder fer un abordatge global de les disfuncions del CALP, en aquest curs recordarem, valorarem i donarem opcions de tractament de les diferents vísceres del complex abdominopelvià com el fetge, l’estómac, els intestins, lúter, (entre d’altres). Veurem la importància de la gestió de pressions del CALP, identificant i tractant els diferents diafragmes del organisme (diafragmes toràcics, diafragma pèlvic) i ho relacionarem amb la necessitat d’aconseguir un bon funcionament del sistema circulatori.

D’aquesta manera podrem oferir als nostres pacients un abordatge del conjunt abdomino-perineal més complet, amb l’objectiu de millorar el tub digestiu, regular les pressions intra-abdominals, restablir una bona sinèrgia i mobilitat de diafragmes que és la clau per una rehabilitació abdomino-pèlvica duradora.

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia.

OBJECTIUS

 • Realitzar una revisió anatòmica-funcional del conjunt abdomino-pelvià a nivell visceral, circulatori i dels diafragmes.
 • Comprendre la teoria dels gradients de pressió i la llei del diafragmes.
 • Prendre consciència dels mecanismes que intervenen, debiliten i provoquen disfuncions viscerals i circulatòries a nivell abdominal i pelvià.
 • Donar eines per fer una valoració i tractament de les vísceres abdominopelvianes.
 • Introduir als fisioterapeutes, no especialitzats en sòl pelvià, en l’esfera visceral i uro-ginecològica per tal d’aplicar-ho en el camp de l’aparell locomotor.
 • Donar un enfoc més global de treball als fisioterapeutes especialistes en sòl pelvià, no treballant tant analíticament el terra de la pelvis, sinó tot el CALP, la influencia visceral i dels diafragmes.

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 2 i 3 de febrer 2024
Horaris
 • De 9 a 13h. i de 14 a 18h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

 

Data d’actualització: 24/7/2023

 • Contacte

Inscripció no disponible
Curs complet
Preinscripció