• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2022-2023
 • Inici
  11 de novembre 2022
 • Finalització
  26 de novembre 2022
 • Crèdits
  4 créditos
 • Preu
  650€*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  24
Presentació de l'estudi

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

OBJECTIUS

Objectiu general

Identificació i reconeixement dels síndromes clínics més prevalents de la columna lumbar i pelvis així com l’exploració i el tractament òptim per a cada síndrome.

Objectius específics
 1. Interpretació radiològica i la correlació clínica dels síndromes treballats (RNM, RX, TAC)
 2. Coneixements transversals de quina pot ser la millor opció terapèutica per a cada síndrome segons l’estat en el que es trobi
 3. Donar al alumne pautes de raonament clínic per a que tingui la capacitat de realitzar una anamnesis estructurada i dirigida.
 4. Conèixer i saber interpretar els test clínics ortopèdics per a confirmar el diagnòstic de cadascuna de les patologies treballades
 5. Obtenció d’eines de teràpia manual i d’exercici terapèutic per el tractament dels síndromes treballats.

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari : 11 i 12 de novembre 2022
 • 2n seminari : 25 i 26 de novembre 2022
Horaris
 • de 8:30 a 20 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 

Data d’actualització : 7/6/2022

 • Contacte

Inscripció no disponible
Consultar les dates a l'apartat d'inscripció
Inscripció