• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Gener*
 • Durada
  3 dies*
 • Preu
  Per determinar
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

Presentació

L’ús de la nutrició, l’exercici físic, poden ajudar a resoldre moltes de les patologies cròniques que ens afecten actualment a la civilització occidental

Els grans canvis introduïts en l’ambient, inclosa la dieta i altres hàbits en l’estil de vida, han produït l’aparició de moltes de les denominades malalties de la civilització. Aquestes malalties inclouen l’Obesitat, Diabetis Tipus II, malalties cardiovasculars, reumàtiques i autoimmunes. Totes aquestes juguen un paper important en les disfuncions musculoesquelètiques, viscerals o psicològiques amb les quals el fisioterapeuta es troba en la seva pràctica diària.

Acreditació del curs

L’acreditació d’aquest curs corre a càrrec de l’Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria, adscrita a la Universidad de Cantabria. Curs pendent d’acreditar per la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco

Objectius

 • Estudiar el coneixement de nutrició bàsic que ha de saber un fisioterapeuta, així com els últims estudis en alimentació per al tractament de diverses patologies i les seves possibilitats de tractament
 • Proposar unes pautes d’alimentació adaptada a cada grup de població o estat fisiològic concret: esportista, nen, ancià, estat inflamatori, pre i post cirurgia, rehabilitació…
 • Dotar als alumnes dels coneixements necessaris per saber interpretar científicament estudis de nutrició i saber identificar quins estudis estan basats en evidències científiques i quins no