• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  20 de març 2020
 • Crèdits
  4 crèdits
 • Preu
  625,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Els alumnes hauran de portar roba esportiva i la part pràctica es realitzarà per parelles

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius

El fisioterapeuta ha de ser capaç de dissenyar, planificar, desenvolupar i evolucionar correctament un protocol de tractament o de prevenció d’una patologia en funció de les necessitats del pacient, basant-se en els principis del Concepte CORE. Això inclou la capacitat de detectar errors o deficiències durant la realització per part dels pacients dels exercicis i poder corregir-los.

Per això és necessari que l’alumne comprengui els conceptes i mecanismes neurofisiològics en els quals es basa el Concepte CORE tenint una base teòrica que pugui justificar el perquè d’aquest concepte.

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada

Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 20 i 21 de març 2020
 • Seminari 2: 8 i 9 de maig 2020

Horaris

Divendres i dissabtes de 9:00 a 20:30 hores

Preu

Preu total del curs: 625

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 225 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran 2 pagaments de 200€ , que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb cada seminari.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.