• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Març
 • Durada
  2 dies
 • Crèdits
  2.5 crèdits
 • Preu
  400,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

El Curs de Concepte de Regulació Orofacial Castillo Morales per a Logopedes està acreditat per la Comissió de Formació Continuada

Presentació

En ser una teràpia neurofisiológica integral, està orientada a nens i adults amb dificultats sensomotoras orofaciales, i pot ser aplicada per a alguns casos de paràlisi cerebral, dany cerebral adquirit, diagnòstics sindrómicos, entre uns altres

Per al concepte Castillo Morales, la comunicació és el començament de qualsevol diagnòstic o situació terapèutica i té un enfocament més ampli que el del parla. També té lloc a través del contacte físic, la mirada, la parla o els gestos. La tasca del terapeuta és trobar aquestes vies de comunicació en qualsevol pacient, tingui la dificultat que tingui.

Aquesta activitat tracta de proporcionar competències professionals bàsiques en el Concepte de Regulació Orofacial, i d’aquesta manera comprendre els trastorns i alteracions en les seves dimensions interdisciplinàries, biològiques i neurològiques.

En ser una teràpia neurofisiológica integral, està orientada a nens i adults amb dificultats sensomotoras orofaciales, i pot ser aplicada per a alguns casos de paràlisi cerebral, dany cerebral adquirit, diagnòstics sindrómicos, entre uns altres.

OBJECTIUS

 • Conèixer i integrar els fonaments de l’activació i regulació muscular de la zona orofacial
 • Conèixer i aplicar els principis de “Preparació de Cadenes Musculars”, i d’aquesta manera establir les condicions òptimes per a la seva activació
 • Adquirir o desenvolupar les estratègies d’intervenció terapèutica per afavorir i garantir la receptivitat del pacient

Acreditació del curs

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat-Cantàbria, adscrita a la Universitat de Cantàbria. Activitat acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Excepcionalment, la direcció estudiarà si l’alumne podrà realitzar les hores necessàries per obtenir el certificat l’any següent, sempre que aquest curs es torni a programar.

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco
 • Isabel Díaz Ceballos

Nombre de participants

20 alumnes