• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Octubre*
 • Durada
  2 mesos*
 • Preu
  Per determinar
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

L’acreditació d’aquest curs corre a càrrec de l’Escuela Universitaria de Fisioterapia Gimbernat-Cantabria, adscrita a la Universidad de Cantabria. Curs pendent d’acreditar per la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco

Objectius

 • Aconseguir els coneixements i les habilitats necessàries per confeccionar una ortesi i modificar-la segons la lesió i l’evolució del pacient
 • Coneixement que és una ortesi i la seva importància en l’eficàcia de tractaments dins de les patologies de l’extremitat superior
 • Conèixer les lesions traumàtiques més importants en l’extremitat superior que poden millorar amb la col·locació d’ortesis
 • Conèixer els conceptes bàsics sobre les patologies reumàtiques més importants en l’àmbit de l’extremitat superior que poden millorar amb la col·locació d’ortesis
 • Conèixer els conceptes bàsics sobre les patologies neurològiques més importants en l’àmbit de l’extremitat superior que poden millorar amb la col·locació d’ortesis, donant molt èmfasis a la mà espàstica
 • Conèixer les tècniques quirúrgiques més utilitzades