• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  22 de febrer 2020
 • Crèdits
  2.3 crèdits
 • Preu
  460,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius

Els objectius d’aquest curs, dirigit a Fisioterapeutes son capacitar per la formació de grups, o equips, resolució de les dificultats que es presenten en la constitució dels mateixos i en la coordinació, els lideratges, la cohesió, la fragmentació, la solidaritat. Ajudar a comprendre les interaccions grupals i aportar estratègies per desenvolupar el bon clima i la creativitat.

Metodologia

La modalitat de les classes serà de tipus vivencial amb inclusió de coneixements teòrics que permetran un aprenentatge accessible a ser aplicat.

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada

Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 22 de febrer 2020 (dissabte)
 • Seminari 2: 6 i 7 de març 2020 (divendres i dissabte)

Horaris

Divendres de 15:00 a 20:15 hores
Dissabtes de 9:30 a 20:15 hores

Preu

Preu total del curs: 460

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 210 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 1 pagament de 250, que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.


Aquest curs es tornarà a programar en l'edició 2020-2021
Inscripció