• Descripció del títol

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Març
 • Durada
  3 mesos
 • Preu
  700,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

Objectius

Tot emprenedor tecnològic hauria de desenvolupar un conjunt de competències i habilitats més enllà de coneixements tècnics (necessaris per a l’elaboració del seu producte i servei), orientades a la posada en marxa de la seva empresa (startup) i a la gestió dels projectes tecnològics clau del seu negoci.

Per a això haura d’ésser capaç d’elaborar el Pla de Negoci (Business Plan) corresponent, definir, planificar i executar aquests projectes, amb el suport de diferents eines.

Aquest curs te com a objectiu introduir els conceptes, metodologies i tècniques al voltant d’aquestes àrees de treball.

Metodologia de treball

La dinàmica de treball comporta la participació dels alumnes en el disseny i presa de decisions i en la resolució de casos pràctics.

El mòdul té una important component pràctica, amb l’objectiu de donar als alumnes una visió àmplia sobre les diferents tècniques, eines i processos tractats durant les sessions dins l’àmbit tant de la planificació del negoci com dels projectes, així com en el desenvolupament de les habilitats i en l’ús de les tecnologies de suport.

 Campus virtual

Els estudiants tindran accés al Campus Virtual de les Escoles, on trobaran un conjunt d’eines de comunicació i col·laboració entre participants i professorat, a més d’un repositori de documentació.

Els lliuraments dels treballs es realitzaran mitjançant l’entorn virtual

Durada

El programa complet té una durada total de 10 crèdits (250 hores), repartides en 22 sessions de treball de 3 hores, amb un treball complementari personal estimat de 250 hores.

Material de treball

El material didàctic del curs, disponible en format electrònic, es complementa amb un conjunt d’articles, documents i guies diverses que amplien el contingut de les sessions docents.

Sistema d’avaluació

L’avaluació del mòdul se centrarà en la realització del projecte personal/professional girarà al voltant del desenvolupament del seu pla de negoci i pla de projecte respectivament.

L’objectiu del treball final és l’aplicació pràctica dels conceptes, metodologies i tècniques presentada durant el desenvolupament del mòdul.

Els lliuraments del treball es realitzaran mitjançant el Campus Virtual.


Descarregables