• Descripció del títol

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Febrer
 • Durada
  5 mesos*
 • Preu
  700,00 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

Objectius

Amb aquest mòdul es pretén conceptualitzar les diferents nocions bàsiques que constitueixen el nucli d’un procés de visualització; proporcionar coneixements avançats relacionats amb l’animació mitjançant recursos computacionals; analitzar i avaluar les alternatives d’eines i tecnologies de desenvolupament per a animacions, i en particular, per a la generació de videojocs.

Metodologia de treball

La dinàmica de treball comporta la participació dels alumnes, treballant en equip en el disseny d’un videojoc i en la presa de decissions en l’allò referent a l’aplicació pràctica.

El mòdul té una important component pràctica, amb l’objectiu de donar als alumnes una visió àmplia sobre les diferents tècniques, eines i processos tractats durant les sessions docents.

Campus virtual

Els estudiants tindran accés al Campus Virtual de les Escoles, on trobaran un conjunt d’eines de comunicació i col·laboració entre participants i professorat, a més d’un repositori de documentació.

Durada

El programa complet té una durada total de 10 crèdits (250 hores), repartides en 18 sessions de treball de 3 hores, amb un treball complementari personal estimat entre 150 i 200 hores.

Material de treball

El material didàctic del curs, disponible en format electrònic, es complementa amb un conjunt d’articles, whitepapers i guies d’ús i treball de diferents fabricants.

Sistema d’avaluació

L’avaluació del mòdul es farà mitjançant la realització d’un treball de síntesi que s’anirà desenvolupant de forma gradual a mesura que els continguts es vagin desenvolupant.


Descarregables