• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  31 de gener 2020
 • Crèdits
  7,6 crèdits
 • Preu
  1.120,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 31 de gener i 1 de febrer 2020
 • Seminari 2: 6 i 7 de març 2020
 • Seminari 3: 24 i 25 d’abril 2020
 • Seminari 4: 29 i 30 de maig 2020

Horaris

Tots els dies de 9:00 a 11:15 / 11:30 a 14:00 hores i  de 15:00 a 17:15 / 17:30 a 20:00 hores

Preu

Preu total del curs: 1.120

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 320 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 2 pagaments de 400 cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els dos primers seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.