• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2022-2023
 • Inici
  21 d'abril 2023
 • Finalització
  10 de juny 2023
 • Crèdits
  6 créditos
 • Preu
  660 €
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  24
Presentació de l'estudi

DESTINATARIS

Graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

OBJECTIUS

Objectiu general

Dotar a l’alumne dels coneixements i habilitats necessàries per diagnosticar i tractar adequadament els punts gallets miofascials i la síndrome de dolor miofascial amb tècniques de fisioteràpia conservadora i invasiva (punció seca).

Objectius específics
 • Palpar i reconèixer tots els músculs estudiats, així com les ubicacions més habituals dels seus punts gallets.
 • Identificar bandes tenses i punts gallets en tots els músculs estudiats.
 • Provocar resposta d’espasme local i dolor referit mitjançant palpació a la majoría dels músculs accessibles.
 • Realitzar les proves globals i específiques característiques de la presència de punts gallets miofascials als diferents músculs.
 • Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallets en els músculs corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit dels esmentats músculs i de les seves característiques semiològiques més importants.
 • Conèixer i ser capaç d’aplicar les diferents tècniques de fisioteràpia conservadora i invasiva (diferents modalitats de punció seca i d’electroestimulació percutànea dels punts gallets miofascials).
 • Conèixer, identificar i evitar les contraindicacions, riscos i complicacions generals i específiques de les diferents zones i tècniques de punció.

CALENDARI DE SEMINARIS

 • Part online: Accés obert des de 10 díes abans de l’inici del curs presencial (autogestionada).
 • 1er seminari: 21 i 22 d’abril 2023
 • 2n  seminari: 12 i 13 de maig 2023
 • 3er seminari: 9 i 10 de juny 2023
Horaris
 • Divendres: de 15 a 20h.
 • Dissabtes: de 9 a 20:30h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Al finalitzar la formació es farà entrega als alumnes d’un certificat en el que constarà el número de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de las hores de la formació.

 

Data d’actualització: 12/12/2022

 • Contacte