• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  21 de maig 2020
 • Crèdits
  5 crèdits
 • Preu
  1.755,00€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Castellà
Presentació de l'estudi

Presentació

El fisioterapeuta, gràcies als coneixements de la biomecànica pelviana, la seva habilitat en les tècniques de massatge, activitats gimnàstiques, mètodes de relaxació, mètodes fisioteràpics antiàlgics, psicomotricitat, etc., és el professional de la salut més indicat per intervenir en totes les fases del peri-part.

El camp perinatal comprèn l’embaràs, el part i el postpart. La intervenció del fisioterapeuta és indispensable en cada període perinatal, sent complementària durant les fases del part i primordial en la preparació al part i en el postpart.

Aquest curs, dirigit a fisioterapeutes, té com a objectius: perfeccionar i integrar els coneixements adquirits a la vivència de la maternitat (embaràs, part i pospart) i procurar una eina de treball adequada als fisioterapeutes interessats a especialitzar-se en aquest camp.

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius

El camp perinatal comprèn l’embaràs, el part i el postpart. La intervenció del fisioterapeuta és indispensable a cada període perinatal, i és complementària a la funció durant les fases del part i primordial en la preparació al part i al postpart.

El fisioterapeuta, gràcies als seus coneixements de la biomecànica pelviana, la seva habilitat en las tècniques de massatge, activitats gimnàstiques, mètodes de relaxació, mètodes fisioteràpics antiàlgics, psicomotricitat, etc., és el professional de la salut més indicat per intervenir en totes les fases del peripart.

Aquest curs va adreçat a fisioterapeutes. Els seus objectius són: perfeccionar i integrar els coneixements adquirits a la vivència de la maternitat ( embaràs, part i postpart), i procurar una eina de treball adequada als fisioterapeutes interessats a especialitzar-se en aquest camp.

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada
 • Prova escrita

Nombre de participants

30 alumnes

Idioma

Castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 21 al 23 de maig 2020
 • Seminari 2: 11 al 13 de juny 2020

Horaris

Matins de 9.00 a 11:00 i de 11:15 a 13:45 hores
Tardes de 14:45 a 16:30 i de 16:45 a 18:45 hores

Preu

Preu total del curs: 1.755

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 755 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 2 pagaments de 500cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.


Aquest curs es tornarà a programar en l'edició 2020-2021
Inscripció