• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  19 de desembre 2019
 • Crèdits
  2.2 crèdits
 • Preu
  715,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Castellà
Presentació de l'estudi

Presentació

La gimnàstica hipopressiva és una de les tècniques neuromioestàtiques globals desenvolupades a finals dels anys vuitanta.

Té com a principal objectiu la regulació de les tensions intrínseques múscul-conjuntives a diferents nivells del cos humà (visceral, parietal i esquelètic). Aquesta tècnica inclou el tractament efectiu de nombroses patologies funcionals (digestives, vasculars, urinàries…) associades o no a altres teràpies en diferents àmbits de la medicina (ginecologia, obstetrícia, urologia, gastroenterologia, medicina del dolor…

Utilitza la GAH com a principal eina preventiva en el postpart. Té com a efectes principals:

 • La tonificació dels músculs de la cingla abdominal
 • La tonificació dels músculs del sòl pelvià
 • El bloqueig estàtic de la columna lumbar
 • La disminució de la congestió de la pelvis menor

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

25 alumnes

Idioma

Castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari: Del 19 al 21 de desembre 2019

Horaris

Dijous i divendres de 9:00 a 11:00 / 11:15 a 13:45 i de 14:45 a 16:30 / 16:45 a 18:45 hores
Dissabte de 9:00 a 11:00 / 11:30 a 15:00

Preu

Preu total del curs: 715

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 315 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 1 pagament de 400, que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb el seminari.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.