• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  27 de setembre 2019
 • Duració
  3 seminaris
 • Crèdits
  6 crèdits
 • Preu
  885,00€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius

Generals

 • Conèixer les diferents possibilitats que ofereix el treball de fisioteràpia dins de l’aigua, en funció dels tipus de patologia i de pacient.

Específics

 • Estudiar el comportament del cos dins de l’aigua
 • Conèixer les bases del treball de fisioteràpia dins de l’aigua
 • Dotar a l’alumne de les eines bàsiques per pautar i programar un tractament dins de l’aigua, tant de manera individual com en grup
 • Conèixer les tècniques de hidroteràpia i balneoteràpia complementàries
 • Obrir un nou camp de treball, en actual expansió al territori, per als fisioterapeutes que vulguin conèixer aquesta especialitat

Anàlisi de las necessitats

L’aigua és un mitjà que, per les seves característiques, ofereix la possibilitat de treballar certs moviments que, fora de la mateixa, no es poden realitzar. Són molts els beneficis que aporta l’aigua, especialment a nivell psicològic.

Actualment la hidroteràpia comença a fer-se un lloc en el tractament de fisioteràpia, però són molts els professionals  que, trobant-hi una sortida professional en aquest àmbit, tenen certes mancances a l’hora de pautar i dirigir un bon tractament d’hidrocinesiteràpia i de totes aquelles tècniques aquàtiques que l’envolten.

Metodologia

Classes teòriques a les dependències de les escoles universitàries Gimbernat.
Classes pràctiques en piscina a concretar.

Avaluació

Assistència mínima del 90%.

Nombre de participants

25 alumnes.

Idioma

Català i/o espanyol.

Modalitat

Presencial.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Horaris

Tots els matins de 9:00 a 12:00 i de 12:30 a 14.30 hores
Totes les tardes de 15:30 a 18.30 i de 18:45 a 20:45 hores
Les pràctiques en piscina queden compreses en aquests horaris

Preu

Preu total del curs: 885

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 385 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 2 pagaments de 250 , que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.

 


Aquest curs no es programarà en l'edició 2019-2020
Inscripció