• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2020-2021
 • Inici
  17 de septembre 2020
 • Finalització
  19 de septembre 2020
 • Crèdits
  2,8 crèdits
 • Preu
  625 €*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idioma
  Francès*
 • Nombre de places
  12
Presentació de l'estudi

OBJECTIUS DEL CURS

Els nivells d’evolució motriu fan referència a les seqüències motores que segueix el nen al llarg del seu desenvolupament motriu. Estan constituïts per una successió d’adreçaments, manteniment de diferents postures i desplaçaments des dels decúbits fins a la bipedestació i la marxa. Representen situacions actives en les quals intervé la motricitat innata innata (esquemes cerebromotors posturals antigravitatoris), que a la vegada són la font dels aprenentatges del moviment.

Al finalitzar la formació els participants sabran:

 • Comprendre l’organització de la motricitat d’un nen sa
 • Analitzar els trastorns de la motricitat d’una persona amb paràlisi cerebral o pluridiferències a partir dels elements teòrics adquirits prèviament amb l’organització d’un subjecte sa
 • Guiar de manera adequada els moviments per a la reeducació i el seu ús en les activitats de la vida quotidiana, per a nens amb les afeccions esmentades

CALENDARI DE SEMINARIS

 • Dies 17, 18 i 19 de septembre de 2020
Horari
 • Dijous i divendres de 9 a 14 h. i de 15 a 20 h.
 • Dissabte de 9 a 14 h. i de 15 a 18 h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

 • Contacte