• Descripció del títol

 • Formació continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  30 de gener 2020
 • Crèdits
  2.8 crèdits
 • Preu
  625,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudis
  Presencial
 • Idiomes
  Francès amb traducció simultània a l'espanyol
Presentació de l'estudi
Per a la realització d’aquest curs, els participants hauran de portar roba tipus xandall
Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Objectius del curs

Els nivells d’evolució motriu fan referència a les seqüències motores que segueix el nen al llarg del seu desenvolupament motriu. Estan constituïts per una successió d’adreçaments, manteniment de diferents postures i desplaçaments des dels decúbits fins a la bipedestació i la marxa. Representen situacions actives en les quals intervé la motricitat innata innata (esquemes cerebromotors posturals antigravitatoris), que a la vegada són la font dels aprenentatges del moviment.

Al finalitzar la formació els participants sabran:

 • Comprendre l’organització de la motricitat d’un nen sa
 • Analitzar els trastorns de la motricitat d’una persona amb paràlisi cerebral o pluridiferències a partir dels elements teòrics adquirits prèviament amb l’organització d’un subjecte sa
 • Guiar de manera adequada els moviments per a la reeducació i el seu ús en les activitats de la vida quotidiana, per a nens amb les afeccions esmentades
Metodologia

Durant els tres dies de formació s’alternaran continguts teòrics i pràctics, segons les bases de Michel Le Métayer.

Els participants experimentaran entre ells totes les seqüències motrius, per poder utilitzar-les posteriorment en el tractament dels nens amb discapacitat.

S’utilitzaran suports audiovisuals sobre el desenvolupament motriu del nen sa i es compararà amb el nen amb trastorns neurològics, així com també sobre l’aplicació de les guies terapèutiques durant les sessions de tractament.

Informació

Quan us inscriviu al curs comuniqueu, si podeu portar algun dels infants que tracteu per a que la professora faci una demostració de tractament a un infant amb patologia, a; nuria.pastalle@eug.es

Avaluació
 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada
Nombre de participants

12 alumnes

Idioma

Les classes s’impartiran en francès amb traducció simultània a l’espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

Seminari: 30 de gener al 1 de febrer de 2020

Horaris

Dijous i divendres de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 20.00 hores
Dissabte de 9.00 a 14.00 i de 15.00 a 18.00 hores

Preu

Preu total del curs: 625

En el moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 325 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restarà pendent 1 pagament de 300 que s’abonarà personalment en l’administració de l’escola coincidint amb el seminari

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.