• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  23 de gener 2020
 • Crèdits
  16.2 crèdits
 • Preu
  2.665,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Castellà
Presentació de l'estudi

AVÍS:

És important que tots els alumnes inscrits en aquest curs siguin conscients que les pràctiques seran obligatòries, es realitzaran entre els mateixos participants i seran de caràcter íntim com, per exemple, la utilització de la palpació intracavitària i de sondes manomètriques o tensiomètriques rectals o vaginals.

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia i a llicenciat/des o graduats/des en Medicina

Objectius del curs

 • Permet augmentar la capacitat i eficàcia terapèutica des del primer seminari
 • La pràctica, viscuda pels participants, reafirma els coneixements i els confereix experiència
 • Formació pràctica indispensable

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Prova escrita

Nombre de participants

30 alumnes

Idioma

Castellà

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 23 al 25 de gener 2020
 • Seminari 2: 26 al 28 de març 2020
 • Seminari 3: 23 al 26 d’abril 2020
 • Seminari 4: 18 al 20 juny 2020
 • Seminari 5: 17 al 19 de setembre 2020
 • Seminari 6: 12 al 14 de novembre 2020
 • Seminari 7: 14 al 16 de gener 2021

Horaris

Primer seminari:
De dijous a dissabte de 9:00 a 11:00 / 11:15 a 13:45 i de 14:45 a 16:30 / de 16:45 a 18:30 hores
Resta de seminaris:
De dijous a divendres de 9:00 a 11:00 / 11:15 a 13:45 i de 14:45 a 16:30 / de 16:45 a 18:30 hores
Dissabtes de 9:00 a 11:00 / 11:15 a 13:45 i de 14:45 a 16:30 / de 16:30 a 17:30 hores

Preu

Preu total del curs: 2.665

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 665 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 5 pagaments de 400cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.