• Descripció del títol

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Abril
 • Durada
  2 mesos
 • Preu
  700,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

Objectius

Amb aquest curs es pretén:

 • Analitzar i avaluar els productes i eines audiovisuals per a la producció de continguts multimèdia dins dels múltiples sortides de productes, com són entorns web, televisió, ràdio, telefonia mòbil i per fil, així com els diferents còdecs i resolucions per a la distribució
 • Conèixer els desenvolupaments tecnològics fins la data, per a un lideratge consolidat en vistes a l’adreça de projectes audiovisuals.- Conèixer els diferents productes desenvolupats en l’actualitat per a la distribució en entorns professionals i domèstics
 • Conèixer els preus de els productes professionals en diversos entorns, per a desenvolupar pressupostos competitius
 • Treballar amb eines de programari de captura, edició, codificació i postproducció per a diversos entorns
 • Conèixer els entorns de treball i desenvolupament de els diferents productes a través del contacte directe amb els fabricadores i distribuïdors
 • Realitzar projectes audiovisuals des de la presa de càmera fins al seu muntatge, realització i postproducció, abastant tot el procés de producció
 • Conèixer el canvi tecnològic que s’està vivint en els entorns de treball provocats per la implementació de l’Alta Definició, fluxos de dades, distribució i comercialització
 • Capacitat per a dissenyar models de negoci MM en entorns d’empresa, comunicació i entreteniment.
 • Analitzar i avaluar els productes i eines audiovisuals per a la producció de continguts multimèdia dins de les múltiples sortides de productes, com són entorns web, televisió, ràdio, telefonia mòbil i amb filferro, així com els diferents còdecs i resolucions per a la seva distribució

Metodologia de treball

La dinàmica de treball comporta la participació de els alumnes, treballant en equip en el disseny i presa de decisions, i en la resolució de casos pràctics.

El curs té una important component pràctica, amb l’objectiu de dotar els alumnes d’una visió extensa sobre els diferents tècniques, eines i processos tractats durant els sessions docents.

La distribució del treball durant els classes lectives serà d’una secció de treball teòric i una altra pràctica, amb una distribució d’una i dues hores respectivament.

Campus Virtual

Els estudiants tindran accés al Campus Virtual de les Escoles, en el qual disposaran d’un conjunt d’eines de comunicació i col·laboració entre participants i professorat, a més d’un repositori documental.

Durada i calendari

El programa complet té una durada total de 10 ECTS, repartides en 17 sessions presencials de 3 hores, amb un treball complementari personal d’entre 150 i 200 hores.

Material de treball

El material didàctic del curs, disponible en format electrònic, es complementa amb un conjunt d’articles, whitepapers i guies d’ús i treball de diferents fabricants.


Descarregables