• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Any acadèmic
  2023-2024
 • Inici
  26 de gener 2024
 • Finalització
  24 de febrer 2024
 • Crèdits
  6 crèdits
 • Preu
  850 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas*
 • Número de places
  30
Presentació de l'estudi

Totes les sol·licituds de reconeixement de la situació de dependència són derivades als equips dels Serveis de valoració de la dependència (SEVAD), encarregats d’emetre una proposta de grau i nivell de dependència d’acord amb els barems vigents.

Aquests equips estan formats per professionals dels àmbits de la infermeria, la teràpia ocupacional, la fisioteràpia, el treball social, la psicologia i la medicina. La seva funció és estudiar la informació de les sol·licituds, analitzar els informes de salut, fer una entrevista personal amb les persones sol·licitants i elaborar l’informe de valoració.

Per tal de poder exercir les funcions corresponents als Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD) és necessari haver aprovat l’activitat formativa corresponent.

Aquest curs formarà l’alumnat en els coneixements i procediments per a l’aplicació dels barems  de la Llei de l’Autonomia i Atenció a la Dependència per l’avaluació de les persones en situació de dependència, combinant sessions presencials i pràctiques externes a centres acreditats com a en Serveis de Valoració a la Dependència (SEVAD).

Titulació: l’alumnat que assoleixi els requisits mínims per aconseguir el certificat final del curs obtindrà el títol del CURS DE FORMACIÓ EN VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA per les Escoles Universitàries Gimbernat. Com que aquest curs té el reconeixement de formació d’interès en serveis socials, els egregats podran sol·licitar el certificat com a avaluador de la dependència al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

DESTINATARIS

Professionals dels àmbits de la salut i serveis socials (titulats universitaris en medicina, psicologia, infermeria, teràpia ocupacional, fisioteràpia i treball social).

CALENDARI DE SEMINARIS

 • 1r seminari: 26 i 27 de gener 2024
 • 2n seminari: 2 i 3 de febrer 2024
 • 3r seminari: 10 de febrer 2024
 • 4t seminari: 24 de febrer 2024
Horari
 • divendres de 15 a 20h.
 • dissabtes de 9 a 14h i de 15 a 20h.

ACREDITACIÓ DEL CURS

Formació acreditada per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Data d’actualització: 13/11/2023

 • Contacte

Inscripció no disponible
Aquest curs no es realitzarà l'any 2023-2024
Preinscripció