• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Novembre
 • Durada
  2 dies*
 • Crèdits
  1.9 crèdits
 • Preu
  400,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

El Curs de Recursos Musicals per a Logopedes està acreditat per la Comissió de Formació Continuada

Presentació

El curs té com a enfocament l’ús de la música com a vehicle d’interacció i comunicació per afavorir l’adquisició del llenguatge, usant els diferents elements musicals i el moviment com a eina de comunicació en tots els seus àmbits d’actuació, com són: l’educatiu, el sanitari i el social

El treball del logopeda es veu emmarcat en un context comunicatiu i d’interacció social. La comunicació no només parteix de la parla o del llenguatge sinó que existeixen altres formes de comunicar-se que, a més, poden ser utilitzades de forma terapèutica. Una d’aquestes formes de comunicació es duu a terme a través de la música.

La musicoteràpia és una tècnica complementària per als professionals de la salut i una eina de treball molt eficaç especialment en l’àmbit del dany neurològic, la discapacitat o la infància.

Com a objectius, el curs pretén treballar diferents aspectes rítmics del llenguatge així com desenvolupar l’articulació vocal a través del cant i conèixer diferents instruments musicals que afavoreixen el desenvolupament del llenguatge en edats primerenques.

Acreditació del curs

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat-Cantabria, adscrita a la Universidad de Cantabria. Activitat acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Excepcionalment, l’adreça estudiarà si l’alumne podrà realitzar les hores necessàries per obtenir el certificat l’any següent, sempre que aquest curs es torni a programar.

Direcció i coordinació

 • Vanesa Pérez García
 • María Causo Vivanco
 • Isabel Díaz Ceballos