• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  5 de setembre 2019
 • Crèdits
  9,7 crèdits
 • Preu
  1.455,00€*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius del curs

 • Hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia: aprendre a realitzar el diagnòstic diferencial entre les diferents estructures que localment puguin ser les responsables de les disfuncions del raquis (disc intervertebral, articulacions interapofisàries, músculs profunds, nervis…) i aprendre a analitzar els factors contribuents (estàtica, tensions viscerals…) responsables de la disfunció local
 • Partir de la hipòtesi diagnòstica de fisioteràpia i poder estructurar la pauta de tractament de fisioteràpia, tant des d’un punt de vista analític (estructura responsable de la disfunció) com a global (factors contribuents)

Metodologia

 • Part teòrica: exposició teòrica (50%) mitjançant el suport de mitjans audiovisuals
 • Part pràctica: les pràctiques (50%) es realitzaran entre els alumnes

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

22 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 5 al 7 de setembre 2019
 • Seminari 2: 17 al 19 d’octubre 2019
 • Seminari 3: 14 al 16 de novembre 2019
 • Seminari 4: 16 al 18 de gener 2020
 • Seminari 5: 13 al 15 de febrer 2020

Horaris

 • Dijous de 15.00 a 20.00 hores (excepte el primer dia de curs que començarà a les 15:30 hores)
 • Divendres de 9.00 a 19.00 hores
 • Dissabte de 9.00 a 18.00 hores

Preu

Preu total del curs: 1.455

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 405 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 3 pagaments de 350cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.