• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  25 d'abril 2020
 • Crèdits
  1 crèdit
 • Preu
  160,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius del curs

Aprendre a dominar les tècniques d’embenatge més immediates al món de l’esport i en les teràpies convencionals en el camp de la traumatologia, amb la finalitat d’alleujar les molèsties del dolor.

Avaluació

 • Assistència mínima del 90%
 • Avaluació continuada

Nombre de participants

20 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari: 25 d’abril 2020

Horaris

De 9:00 s 18:00 hores

Preu

Preu total del curs: 160

En el moment de formalitzar la inscripció s’abonarà la quantitat de 160 a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.