• Descripció del títol

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  28 de setembre 2019
 • Crèdits
  4 crèdits
 • Preu
  690,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Per a la realització d’aquest curs serà imprescindible vestir pantalons curts

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Objectius

 • La propiocepció és el processament de la informació procedent de l’aparell locomotor. Utilitzant la teràpia i els exercicis de TRAL, entendrem i millorarem l’activitat motora. També s’integrarà un control inconscient dels diferents músculs i articulacions, així com una millor coordinació durant el moviment
 • El fisioterapeuta treballa generalment amb una motricitat voluntària. L’objectiu de TRAL és posar en joc la motricitat automàtica i reflexa, el descobriment d’un treball global, equilibrat i millor repartit. Es tracta de retrobar la normalitat després de la lesió, així com el reequilibri de les extremitats inferiors.

Metodologia

Clases teòriques y pràctiques

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada

Nombre de participants

18 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalidad

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació.

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 28 i 29 de setembre 2019
 • Seminari 2: 19 i 20 d’octubre 2019
 • Seminari 3: 30 de novembre i 1 de desembre 2019

Horaris

Dissabtes de 9:00 a 19:30 hores
Diumenges de 9:00 a 13:30 hores

Preu

Preu total del curs: 690

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 290 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 2 pagaments de 200cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els dos primers seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.