• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Setembre
 • Durada
  1 mes
 • Crèdits
  3.9 crèdits
 • Preu
  340,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Esp
Presentació de l'estudi

El Curs de Valoració de la Marxa i Estratègies Terapèutiques està acreditat per la Comissió de Formació Continuada

Presentació

Els coneixements sobre la marxa normal ens permeten entendre la marxa patològica

Totes les eines de valoració de la marxa, des dels sistemes més senzills, com l’anàlisi visual, fins als més complexos, com els laboratoris d’anàlisis del moviment, ens permeten entendre els mecanismes alterats de la marxa dels nens amb alteracions neuromotrices i múscul-esquelètiques. Tota la informació obtinguda juntament amb la valoració múscul-esquelètica ens ajudarà en la decisió ortésica com a element important en intervenció terapèutica i evolució dels nens amb els quals intervenim.

Existeixen múltiples dispositius ortésicos disponibles en el camp de la pediatria, des de ortesis dempeus (FO), dempeus-turmell (AFO), de genoll-peu-turmell (KAFO) amb diferents característiques: rígides, articulades, dinàmiques, fins a andadores amb múltiples opcions (anteriors, posteriors, amb suport parcial de pes), bipedestadores, etc. D’aquí la importància de conèixer les indicacions de cadascun d’ells així com el moment adequat d’utilització i els nostres objectius terapèutics tant en la prevenció de deformitats com en la millora de la funcionalitat dels nostres usuaris.

Objectius

 • Adquirir els coneixements necessaris per entendre una completa anàlisi de la marxa, des de l’anàlisi visual fins a les dades cinètiques i cinemàtiques de la mateixa
 • Conèixer la valoració múscul-esquelètica dels membres inferiors complementària a l’anàlisi de la marxa
 • Conèixer la influència de la correcta utilització de ortesis de membre inferior en la prevenció de deformitats i en la millora de la funció
 • Identificar les diferències entre el pas normal i el patològic
 • Comprendre els mecanismes que produeixen les desviacions de la marxa en els usuaris amb alteracions neuromotrices i múscul-esquelètiques
 • Ampliar les eines de valoració del sistema múscul-esquelètic de membres inferiors de cara a comprendre les possibles desviacions de la marxa normal
 • Adquirir els coneixements suficients per triar el disseny ortésico més adequat a les característiques individuals de l’usuari, des de ortesis dempeus (FO), dempeus-turmell (AFO), de genoll-peu-turmell (KAFO) entenent els seus especials característiques: rígides, articulades, dinàmiques, fins a andadores amb múltiples opcions (anteriors, posteriors, amb suport parcial de pes), bipedestadores
 • Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica d’una correcta valoració i decisió ortésica

Acreditació del curs

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat-Cantàbria, adscrita a la Universitat de Cantàbria. Activitat acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Direcció i coordinació

Vanesa Pérez García

María Causo Vivanco

Nombre de participants

25 alumnes