• Descripción del título

 • Titulació
  Certificat*
 • Inici
  Setembre
 • Durada
  1 mes*
 • Crèdits
  10.4 crèdits
 • Preu
  1.048,00 €
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Esp
Presentació de l'estudi

El Curs de Valoració i Tractament Fascial està acreditat per la Comissió de Formació Continuada

Acreditació del curs

Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat-Cantàbria, adscrita a la Universitat de Cantàbria. Activitat acreditada per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

Quan finalitzi el curs s’expedirà un certificat en el qual constarà el nombre de crèdits i hores que s’enviarà a l’alumne per correu certificat.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs. La notificació d’aquestes faltes s’haurà de comunicar abans de l’inici del seminari aportant la documentació pertinent.

Direcció i coordinació

Vanesa Pérez García

María Causo Vivanco

Nombre de participants

25 alumnes