• Descripción del título

 • Formació Continuada
  Certificat emès per l'Escola Universitària de Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
 • Inici
  18 de gener 2019
 • Crèdits
  8 crèdits
 • Preu
  1.225,00 €*
 • Horari
  Tot el dia*
 • Modalitat d'estudi
  Presencial
 • Idiomes
  Català i/o espanyol
Presentació de l'estudi

Acreditació del curs

Formació acreditada per l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat, adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Quan finalitzi la formació, es lliurarà als alumnes un diploma i un certificat en el què constarà el nombre de crèdits del curs.

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores del curs.

Coordinadors de la Formació Continuada

Sr. Xavier Sala Barat
Sra. Teresa Xipell Prunes

A qui va adreçat

A graduats/des o diplomats/es en Fisioteràpia

Metodologia

Classes teòriques i pràctiques

Avaluació

Assistència mínima del 90%
Avaluació continuada

Nombre de participants

24 alumnes

Idioma

Català i/o espanyol

Modalitat

Presencial

No s’expedirà acreditació de superació del curs a aquells alumnes amb faltes d’assistència que superin el 10% del total de les hores de la formació

Calendari i horaris

 • Seminari 1: 18 i 19 de gener 2019
 • Seminari 2: 1 i 2 de febrer 2019
 • Seminari 3: 22 i 23 de març 2019
 • Seminari 4: 17 i 18 de maig 2019
 • Seminari 5: 7 i 8 de juny 2019

Horaris

Divendres i dissabtes de 9:00 a 19:00 hores

Preu

Preu total del curs: 1.225

Al moment de formalitzar la inscripció s’abonaran 325 en concepte de matrícula. La transferència s’efectuarà a través de la pàgina web mitjançant targeta bancària. Restaran pendents 3 pagaments de 300 cadascun, que s’abonaran personalment en l’administració de l’escola coincidint amb els seminaris.

En cas de no poder assistir al curs i sempre que es notifiqui a la secretaria del centre amb un mínim de 20 dies abans del començament del curs, es podrà sol·licitar la devolució de l’import de matrícula, exceptuant el 10%  en concepte de despeses administratives.