• FITXA DE L’ESTUDI

 • Titulació
  Formació continuada*
 • Inici
  Setembre
 • Durada
  1 curs (100 hores)
 • Horari
  Per concretar
 • Preu
  A determinar*
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Cat / Cas
Presentació de l'estudi

PRESENTACIÓ

Aquest curs ha estat dissenyat per un equip de professionals del Sector bioinformàtic, que han treballat sota la coordinació i supervisió del BIB (Bionformatics Barcelona)

OBJECTIUS

En finalitzar el curs, els participants coneixeran i sabran treballar amb les eines computacionals que s’utilitzen en les ciències òmiques. En concret:

 • Sabran identificar els àmbits d’aplicació en el sector biomèdic i agroalimentari, reconeixent la importància de les ciències òmiques en el context de la recerca biomèdica i agroalimentària
 • Sabran consultar, modificar i gestionar la informació emmagatzemada en bases de dades bioinformàtiques, emprant els procediments, funcions i guions incorporats en el llenguatge de manipulació de dades…
 • Sabran treballar adequadament amb les eines i aplicacions d’ús habitual en ciències òmiques
 • Seran capaços d’elaborar informes relacionats amb les dades obtingudes a partir de les eines bioinformàtiques utilitzades

TITULACIÓ

Diploma emès per Bioinformatics Barcelona i les Escoles Universitàries Gimbernat i Tomás Cerdà (adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona).

CAMPUS VIRTUAL

Els participants en el Curs tindran accés al Campus Virtual de les Escoles Universitàries, on disposaran d’un conjunt d’eines de comunicació i col·laboració entre participants i professorat, a més d’un repositori documental.


Pendent
de determinar
Preinscripció